메인메뉴 바로가기
왼쪽메뉴 바로가기
하단메뉴 바로가기

신청곡과 사연참여

kinhdoanh

Bạn hiện đang có vốn nhưng hiện tại chưa biết đầu tư gì, kinh doanh như thế nào để sinh lợi an toàn. Hãy cùng kinhdoanhbdschiase.com tìm hiểu những cách kinh doanh hay ý tưởng kinh doanh dưới đây để lựa chọn cho mình hướng đi đúng nhé! 4 tỷ nên đầu tư gì để sinh lợi nhuận hiệu quả? Đây chắc chắn là điều mà rất nhiều người đang quan tâm vào lúc này. Tại sao ư? Vì 4 tỷ không phải số tiền nhỏ, rất bạn phải tích cóp rất lâu mới có được. 


프로그램 정보

샬롬! 좋은 아침입니다.
월~금 07:00~08:00
제작 이희진 / 진행 이희진

하나님의 거룩한 자녀로 세상에서 승리하는 삶을 살도록, 샬롬! 좋은아침이 응원합니다.